Γενική Κυνηγών

Οι Γενικές προσφέρουν τρία σχέδια ασφάλισης καλύπτοντας προσωπικά ατυχήματα για τον κυνηγό/σκοπευτή (που σχετίζονται με κυνήγι ή σκοποβολή).  Η ασφάλιση κυνηγών πληρώνει καθορισμένα ποσά σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλεί στον ασφαλισμένο:

   • Θάνατο.
   • Μόνιμη ανικανότητα.
   • Προσωρινή ολική ανικανότητα για εργασία.
   • Ιατρικά έξοδα.
   • Απώλεια, ζημιά ή καταστροφή του όπλου.

 

Καλύπτει, επίσης, την ευθύνη του κυνηγού/σκοπευτή (Αστική Ευθύνη) σε περίπτωση που προκαλέσει ατύχημα σε τρίτους.

Η ασφαλιστική κάλυψη αφορά κυνηγούς/σκοπευτές ηλικίας 18-70 και ισχύει μόνο εντός της γεωγραφικής περιοχής που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Για να ολοκληρώσετε την αγορά του Ασφαλιστηρίου σας μέσω της ιστοσελίδας μας, πατήστε εδώ. Εναλλακτικά, μπορείτε να αγοράσετε ασφάλιση κυνηγών από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου. 

Οι καλύψεις που τα τρία Σχέδια Ασφάλισης κυνηγών παρέχουν είναι:

Παρεχόμενη Κάλυψη

       Σχέδια Ασφάλισης

 

Α

Β

Γ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

     

Θάνατος

20.000

30.000

40.000

Μόνιμη ανικανότητα σύμφωνα με την Κλίμακα του Βιβλιαρίου Ασφάλισης

10.000

15.000

20.000

Προσωρινή ολική ανικανότητα για εργασία μέχρι 52 εβδομάδες με εβδομαδιαίο επίδομα

40

60

80

Ιατρικά εξοδα μέχρι

400

600

800

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Για κάθε συμβάν μέχρι

 

10.000

 

15.000

 

20.000

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΠΛΟΥ

Μέχρι την υπολογιζόμενη τρέχουσα αξία

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΡΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ

€20

€30

€40

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΠΛΟΥ

1% της ασφαλισμένης αξίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 8000.87.87 EMAIL
Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου χρησιμοποιούν cookies με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.