Γενική Νοσοκομειακής Περίθαλψης
  • Πληρωμή των εξόδων που σχετίζονται με τη νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική ως εσωτερικού ασθενή, μετά από ατύχημα ή ασθένεια, όπως:

- έξοδα διαμονής σε νοσοκομείο ή κλινική

- διάφορα νοσοκομειακά έξοδα (φάρμακα, καρδιογραφήματα, εργαστηριακές, ακτινολογικές εξετάσεις, φυσιοθεραπεία, υπηρεσίες θεράποντος γιατρού, αμοιβή χειρούργου)

- ωφέλημα τοκετού

- κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού

- πρόσθετη κάλυψη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ατομα (εργοδότες) που εργοδοτούν οικιακές βοηθούς και άλλους ξένους εργάτες (ηλικίας μεταξύ 18-60 χρόνων).

Πλεονεκτήματα

  • Εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης που μπορεί να αναλαμβάνει κάποιος ως εργοδότης.
  • Αναπλήρωση του εισοδήματος που χάνεται μετά από ατύχημα ή ασθένεια.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 8000.87.87 EMAIL