Γενική Σκαφών Αναψυχής
  • Καλύπτει τυχαία απώλεια ή ζημιά του σκάφους συμπεριλαμβανομένων των μηχανών, προσωπικών αντικειμένων και άλλου εξοπλισμού από:

          - Θαλάσσιους κινδύνους

          - Πυρκαγιά

          - Εκβολή

          - Σεισμό, κεραυνό

          - Κλοπή

          - Έκρηξη

          - Κακόβουλη ζημιά

          - Πόλεμο, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, οχλαγωγίες

          - Πολιτικές διαταραχές

  • Καλύπτει τη νομική ευθύνη του ιδιοκτήτη για αποζημίωση τρίτων προσώπων που έχουν υποστεί ζημιά ή τραυματισμό που προέρχεται και έχει σχέση με το σκάφος.
  •  Έξοδα Διάσωσης.
  • Ανέλκυση, απομάκρυνση ή καταστροφή ναυαγίου.
  • Δικαστικές δαπάνες.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής.
  • Κατασκευαστές / εισαγωγείς σκαφών αναψυχής.

Πλεονεκτήματα

  • Σιγουριά και εξασφάλιση ότι σε περίπτωση ατυχήματος η Εταιρεία θα αναλάβει την αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση τρίτων.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 8000.87.87 EMAIL