Γενική Οδηγών
  • Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τέσσερα σχέδια ασφάλισης.
  • Κάλυψη κατά την ώρα οδήγησης ή ως επιβάτης. 
  • Πληρωμή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλεί:

          - Θάνατο

          - Μόνιμη ανικανότητα

          - Ιατρικά έξοδα

  • Η κάλυψη ισχύει μόνο εντός της γεωγραφικής περιοχής που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Άτομα ηλικίας 18-70 χρόνων.

Πλεονεκτήματα

  • Αναπλήρωση του εισοδήματος που χάνεται μετά από ατύχημα.
  • Χρησιμοποίηση του ασφαλισμένου ποσού για εξόφληση δανείων ή πιστωτών.
  • Αντιμετώπιση των τρεχουσών οικογενειακών αναγκών.

 

Παρεχόμενη Κάλυψη

Σχέδια Ασφάλισης *

 

Α

Β

Γ

Μ

Θάνατος

20.000

30.000

40.000

10.000

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα σύμφωνα με την Κλίμακα Αποζημιώσεων για Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

20.000

30.000

40.000

10.000

Ιατρικά Έξοδα μέχρι

1.000

1.500

2.000

600

 

 

 

 

 

Ασφάλιστρα

€22

€32

€42

€22

 

* Τα Σχέδια Α,Β,Γ προσφέρονται σε οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων εκτός μοτοσικλετιστών       ενώ το Σχέδιο Μ προσφέρεται σε μοτοσικλετιστές.

Για να αγοράσετε ασφάλιση Οδηγών μέσω της ιστοσελίδας μας, πατήστε εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 8000.87.87 EMAIL