Γενική Προσωπικών Ατυχημάτων

Πληρωμή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλεί:

 • Θάνατο
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα
 • Προσωρινή ολική ανικανότητα για εργασία
 • Ιατρικά έξοδα
 • Κάλυψη ταξιδιωτικών αποσκευών.

Σε ποιούς απευθύνεται

 • Άτομα ηλικίας 16-65 χρόνων.
 • Μόνιμους κάτοικους Κύπρου.
 • Εργοδότες, για ασφάλιση του προσωπικού ή των στελεχών τους.
 • Συνδέσμους, για κάλυψη των μελών τους.
 • Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για κάλυψη χρεωστών τους.

Πλεονεκτήματα

 • Αναπλήρωση του εισοδήματος που χάνεται μετά από ατύχημα.
 • Χρησιμοποίηση ασφαλισμένου ποσού για εξόφληση δανείων ή πιστωτών.
 • Αντιμετώπιση των τρέχουσων οικογενειακών αναγκών.
 • Ολόχρονη κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων στην Κύπρο και κατά την προσωρινή επίσκεψη του ασφαλισμένου στο εξωτερικό.
 • Προστασία του εισοδήματος της οικογένειας ή της επιχείρησης με χαμηλό κόστος.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 8000.87.87 EMAIL