Γενική Ευθύνης Εργοδότη
  • Καλύπτει τη νομική ευθύνη του εργοδότη σε περίπτωση σωματικού τραυματισμού ή επαγγελματικής ασθένειας εργοδοτούμενου κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
  • Πληρώνει αποζημίωση μετά από εξώδικο συμβιβασμό ή δικαστική απόφαση.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Εργοδότες, ανεξάρτητα από αριθμό προσωπικού. Σύμφωνα με το νόμο ο κάθε εργοδότης υποχρεούται να είναι ασφαλισμένος έναντι της ευθύνης του για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούμενό του.

Πλεονεκτήματα

  • Απαλλαγή από την αβεβαιότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις ενός ατυχήματος στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.
  • Διατήρηση καλών εργατικών σχέσεων.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 8000.87.87 EMAIL