Η δική σου επαγγελματική ευθύνη

Σαν επαγγελματίας έχεις νομική ευθύνη προς τρίτους που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών σου καθηκόντων.

Με τα ασφαλιστήρια Επαγγελματικής Ευθύνης σε απαλλάσσουμε από την αβεβαιότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχεις.


 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 8000.87.87 EMAIL