Γενική Αστικής Ευθύνης
  • Καλύπτει τη νομική ευθύνη του ασφαλισμένου σε τρίτους για τυχαίο σωματικό τραυματισμό, απώλεια ή ζημιά σε περιουσία που προέρχεται και έχει άμεση σχέση με την εργασία του.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Καταστήματα, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και γενικά επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το γενικότερο κοινό.
  • Ελεύθερους επαγγελματίες (δικηγόρους, αρχιτέκτονες, λογιστές, εργολάβους).

Πλεονεκτήματα

  • Απαλλαγή από την αβεβαιότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις ενός ατυχήματος στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 8000.87.87 EMAIL