Γενική Εμπορικών Κινδύνων
  • Καλύπτει απώλεια ή ζημιά στην ασφαλισμένη περιουσία η οποία προκαλείται από πυρκαγιά, κεραυνό ή καπνό.
  • Το ασφαλιστήριο μπορεί να επεκταθεί για να καλύπτει κινδύνους όπως σεισμό, πλημμύρα, θύελλα και καταιγίδα, πρόσκρουση οχημάτων, πτώση αεροσκαφών, κακόβουλη ζημιά, έκρηξη, κλοπή, θραύση υαλοπινάκων κ.α.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ιδιοκτήτες κινητής ή ακίνητης περιουσίας, όπως καταστηματάρχες, βιομήχανους, ξενοδόχους, ελεύθερους επαγγελματίες, διαχειριστικές επιτροπές πολυκατοικιών και άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

Πλεονεκτήματα

  • Το ασφαλιστήριο μπορεί να επεκταθεί έτσι ώστε να παρέχει σιγουριά και εξασφάλιση ότι σε περίπτωση ζημιάς θα υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα για αποκατάσταση των ζημιών.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 8000.87.87 EMAIL