Γενική Γραφείων
  • Καλύπτει απώλεια ή ζημιά στην ασφαλισμένη περιουσία η οποία προκαλείται από πυρκαγιά, κεραυνό, καπνό, σεισμό, πλημμύρα, θύελλα και καταιγίδα, πρόσκρουση οχημάτων, πτώση αεροσκαφών, κακόβουλη ζημιά, έκρηξη, διαρροή νερού ή καυσίμων, έξοδα μηχανικών και αρχιτεκτόνων, πληρωμή ενοικίων, πληρωμή μισθολογίου, τυχαία ζημιά σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
  • Το ασφαλιστήριο μπορεί να επεκταθεί για να καλύπτει κλοπή, θραύση υαλοπινάκων, χρήματα, εμπιστοσύνη υπαλλήλων, αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, αξία αντικατάστασης και πληθωριστική προστασία κτιρίου.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ιδιοκτήτες ή Ενοικιαστές Γραφείων που εργοδοτούν μέχρι δεκαπέντε (15) εργαζόμενους / υπαλλήλους και με μέγιστο ασφαλισμένο ποσό €1.000.000.

Πλεονεκτήματα

  • Σιγουριά και εξασφάλιση ότι σε περίπτωση ζημιάς θα υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα για αποκατάσταση των ζημιών.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 8000.87.87 EMAIL